talents 
DILRABA DILMRAT
LEO WU

 

editor 
LIANG HUAKAI

 

photographer 
CHEN MAN

stylist
YU KUN K'

 

HMU
JIN ZHANG
TANG TIAN

 

producer
HIROKI SEKIGUCHI

 

production 
ID MANAGEMENT