photographer
MONIKA MOGI

 

stylist
KLAIRE CHEN

 

model
KIKO MIZUHARA
YUKA MIZUHARA 

 

hair
KOTARO (KIKO) 
RYOJI IMAIZUMI (YUKA) 

 

make up
YUSUKE SAEKI (KIKO)
ITSUKI (YUKA) 

 

producer
HIROKI SEKIGUCHI

 

production
ID MANAGEMENT