top of page

photographer
MONIKA MOGI

 

stylist
KLAIRE CHEN

 

model
KIKO MIZUHARA
YUKA MIZUHARA 

 

hair
KOTARO (KIKO) 
RYOJI IMAIZUMI (YUKA) 

 

make up
YUSUKE SAEKI (KIKO)
ITSUKI (YUKA) 

 

producer
HIROKI SEKIGUCHI

 

production
ID MANAGEMENT

bottom of page